Procurement Balance Nederland B.V. (ProBal) is een internationaal georiënteerd adviesbureau op het gebied van Inkoop, Europese Aanbestedingen, Contractmanagement, Outsourcing, Projectmanagement, Aanbestedingsrecht en Interim-werk. Tevens kunnen wij in-company trainingen verzorgen voor uw inkoopafdeling of voor alle betrokkenen bij een aanbestedingstraject.

ProBal helpt u met het realiseren van een zo laag mogelijke Total Cost of Ownership (TCO). Hierdoor kunt u zich focussen op de zaken waar u goed in bent. Om dat te bereiken zal ProBal voor u per marktsegment de juiste inkoopstrategie bepalen, de juiste functionele specificaties opstellen en de juiste contracten overeenkomen. Voor de overheid betekent dit dat u hierdoor meer kunt doen met uw budget en voor het bedrijfsleven betekent een aanzienlijke verbetering van uw bedrijfsresultaat.

ProBal heeft de keuze gemaakt om een stabiele kern van vaste medewerkers in dienst te hebben, deze zorgen voor continuïteit in capaciteit, ervaring, kennis en deskundigheid. Daarnaast heeft ProBal een flexibel inzetbaar netwerk met gespecialiseerde consultants, zodat de opdrachtgever te allen tijde kan beschikken over medewerkers met juiste expertises.

ProBal hanteert een open en gestructureerde werkwijze bij de uitvoering van de opdrachten. Er worden heldere afspraken gemaakt en binnen de afgesproken termijnen nagekomen. De communicatie naar alle partijen toe is direct, helder en altijd oplossingsgericht.

ProBal heeft in der loop der jaren verschillende opdrachten succesvol uitgevoerd voor de Rijksoverheid, gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijven.

Waarom is INKOOP van strategisch belang voor elke organisatie?
Omdat inkoop de kern vormt, als het gaat om:

  • de basisfunctie van het bedrijfsproces, door te zorgen dat benodigde goederen en diensten voor uw organisatie tijdig beschikbaar zijn;
  • een maximale bijdrage te leveren aan het bedrijfsresultaat (winst), door beperking van de integrale kosten (TCO);
  • het minimaliseren van de strategische kwetsbaarheid door gerichte sturing op leveranciers;
  • een bijdrage te leveren aan technische product- , dienst- en procesvernieuwing;
  • de professionele vertegenwoordiging van de onderneming naar buiten toe is;
  • een bijdrage levert aan de vergroting van de logistieke flexibiliteit.